tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

 

Victoria: Những sinh hoạt của CĐNVTD-VIC trong 3 tháng sắp tới

CDUcChau

THÔNG BÁO

V/V: Những sinh hoạt của CĐNVTD-VIC trong 3 tháng sắp tới

Ban Chấp Hành CÐNVTD-VIC trân trọng thông báo đến:

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể,
- Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông,
- Cùng toàn thể đồng bào,

Để tường về những sinh hoạt quan trọng sắp tới của CĐNVTD-VIC:

* Ngày 15-9-2010: Buổi tiếp tân do Thủ Hiến Victoria John Brumby khoản đãi Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, đánh dấu 35 năm người Việt Tỵ Nạn định cư tại Victoria.


* Ngày 17-9-2010: Buổi tiệc do Ngài Toàn Quyền Victoria khoản đãi các vị lãnh đạo & đại diện CĐNVTD của các tiểu bang và lãnh thổ Úc Châu để tiếp đón quý vị đại biểu của các tiểu bang trước đại hội liên bang và cũng đánh dấu 35 năm người tỵ nạn định cư ở Úc Châu, Victoria.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với Ô. Nguyễn Văn Bon qua điện thoại số 0411616453.

Trân trọng kính báo,

TM. Ban Chấp Hành CÐNVTD-VIC
Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch.
CĐNVTD-VIC
6-9-2010

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom