tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Biểu dương cờ Vàng - Lên án Việt gian tại Melbourne

CDUcChau

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 2115 Footscray VIC 3011
Tel: 0411 756 552 Email: sicmaa.nguyen@gmail.comThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

THÔNG BÁO V/V: “BIỂU DƯƠNG CỜ VÀNG – LÊN ÁN VIỆT GIAN” tại Melbourne

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu (CĐNVTD-LBUC) kêu gọi quí đồng hương, các hội đoàn, đoàn thể và Cộng Đồng Người Việt Tự Do mọi nơi cùng phản đối cái gọi là “Hội Doanh Nhân Việt Kiều Úc Châu” do CSVN và Việt gian tiếp tay thành lập tại Melbourne trong tháng 7 vừa qua tại Melbourne.

CĐNVTD-LBUC nhận định rằng “Tích cực hưởng ứng, hỗ trợ và tham dự cuộc biểu tình “BIỂU DƯƠNG CỜ VÀNG – LÊN ÁN VIỆT GIAN” vào Ngày Thứ Bảy 25-9-2010 do CĐNVTD-Victoria tổ chức là biểu dương chánh nghĩa quốc gia và bày tỏ quyết tâm đập tan mọi âm mưu nhuộm đỏ cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc Châu của tà quyền CSVN và tay sai” .

CĐNVTD-LBUC xin kêu gọi Cộng Đồng Người Việt Tự Do mọi nơi tiếp tục cảnh giác, và có những ứng phó kịp lúc đối với những âm mưu bành trướng cái gọi là “Hội Doanh Nhân Việt Kiều Úc Châu” do CSVN và Việt gian tiếp tay thành lập trong tương lai tại các nơi khác ở Úc Châu.

TM. BCH/CĐNVTD/UC

Nguyễn Thế Phong
Chủ tịch
5-9-2010

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=3015:3015&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom