tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Biểu Tình phản đối Hội Doanh Nhân Việt Kiều

THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI QUAN TRỌNG CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA.

V/V: THAM GIA CUỘC XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU DƯƠNG CỜ VÀNG VÀ PHẢN ĐỐI VIỆT GIAN TẠI FOOTSCRAY NGÀY THỨ BẢY 25-9-2010.

Kính thưa:
- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị đại diện và thành viên các hội đoàn đoàn thể,
- Quý cơ quan truyền thông Việt ngữ,
- Cùng toàn thể đồng bào tỵ nạn Úc châu và Victoria

Nhà cầm quyền CSVN qua Nghị Quyết 36 của chúng đã dùng mọi thủ đoạn, mọi hình thức và mọi phương tiện, từ văn hoá, văn nghệ, truyền thông, báo chí, đặc biệt là tiền bạc và chức tước hảo để chiêu dụ và xách động những thành phần tham danh, hám lợi, phản bội chánh nghĩa quốc gia và tỵ nạn hoặc không hiểu bản chất gian tà độc ác của CSVN đứng ra làm công cụ đánh phá và tạo mâu thuẫn, chia rẽ và nghi kỵ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi trong đó có Úc Châu và tại Victoria.

Sau nhiều năm cài người và chuẩn bị, nay CSVN cho rằng chúng đã đủ mạnh để chính thức thách đố và thành lập những cơ sở và tổ chức, hội đoàn của chúng ngay tại thủ phủ của người Việt tỵ nạn CS đang sinh sống và làm ăn. Điển hình là việc Toà Đại Sứ CSVN đã chính thức cho thành lập và làm lễ ra mắt một tổ chức lấy tên là: Hội Doanh Nhân Việt Kiều Úc Châu (Vietnamese Overseas Business Association in Australia) vào tháng 7 vừa qua tại Melbourne do một số thành phần Việt gian ở vùng Footscray đứng ra đăng ký và điều hành, trong đó có Trần Bá Phúc làm Chủ tịch, Phan Văn Danh làm Phó Chủ tịch và Tony Huy Le làm Tổng Thư ký v.v…

Sự ra đời của cái gọi là Hội Doanh Nhân Việt Kiều Úc Châu do Trần Bá Phúc, một thành viên của Mặt trận Tổ Quốc CSVN đứng ra thành lập và ra mắt đưới sự tham dự và bảo trợ của toà đại sứ CS là bước thử lửa và lời thách thức đầu tiên của Tà quyền CSVN đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn Úc Châu nói chung và CĐNVTD-Victoria nói riêng.

Kính thưa quý vị và toàn thể đồng bào người Việt tỵ nạn CS,

Đứng trước tình trạng xâm nhập ngày càng lộ liễu và những thái độ thách đố ngày càng nhiều và công khai của nhà cầm quyền CSVN và bọn tay sai nằm vùng của chúng tại Úc châu, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, với sự hỗ trợ của các BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH và các Hội Đoàn, Đoàn Thể tại Victoria sẽ tổ chức một cuộc biểu tình và diễn hành quy mô để:

“VINH DANH CỜ VÀNG, PHẢN ĐỐI VIỆT GIAN”

Tại: Khu vực trung tâm thị tứ của Footscray
Tập trung và phát xuất từ Ngân Hàng Commonwealth Bank
đường Nicholson St, Footscray
Vào ngày: Thứ Bảy 25-9-2010
Vào lúc: 11 giờ sáng

Kính thưa quý vị và đồng bào,

CSVN đã xâm nhập tận nhà của chúng ta và thách thức cộng đồng tỵ nạn chúng ta và con cháu của chúng ta. Chúng ta không thể ngồi yên nhìn chúng “múa gậy như thể vườn hoang và coi đây là đất nhà của CSVN”.

Đã đến lúc vì tương lai con cháu của chúng ta, vì hai chữ “Tự Do” mà chúng ta đã thí mạng sống để đi tìm và có được ngày hôm nay tại Úc châu, vì chúng ta không muốn con cháu chúng ta bị nhuộm đỏ một lần nữa

CHÚNG TA NHẤT QUYẾT PHẢI BIỂU TÌNH THẬT ĐÔNG VÀ BÀY TỎ LẬP TRƯỜNG DỨT KHOÁT KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ HIỆN DIỆN CỦA CSVN VÀ TAY SAI TẠI ÚC CHÂU vào ngày THỨ BẢY 25-9-2010 tại FOOTSCRAY tới đây.

Mọi thắc mắc xin quý vị và đồng bào liên lạc với cô Nguyễn Lê Thanh Trúc (0432 898 898) hoặc ông Nguyễn văn Bon (0411 616 453).

Trân trọng kính báo và kính mời,
TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn văn Bon
Chủ tịch
Ngày 26-8-10

 

source: email from readers.

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom