Home Page Vietlist.us
cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

---------oo0oo----------

THÔNG BÁO KHẨN CỦA CỘNG ÐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO VICTORIA.

V/v: CHIẾN DỊCH VẬN ÐỘNG ÐÓNG GÓP “ 1 ÐỒNG CHO CÔNG LÝ” CỦA ỦY BAN PHÁP LÝ CÐNVTD-VIC.

Kính thưa:     

 -          Qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
-           Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể,
-           Quý vị đại diện truyền thông báo chí,
-           Toàn thể đồng hương CÐNVTD-Victoria.

Tiếp theo Thông Báo của Ủy Ban Pháp Lý của CÐNVTD-VIC ra ngày 22 tháng 1 năm 2010, về việc kêu gọi đồng bào và các hội đoàn đoàn thể tham gia vào cuộc vận động “$1 Cho Công Lý” tại Hội Chợ Tết Cộng Ðồng năm nay hầu giúp trang trải những luật phí liên quan đến hai vụ kiện mà CÐNVTD-VIC phải ra tòa trong tháng 2 và tháng 3 năm 2010 tới đây, Ban Chấp Hành chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị và yêu cầu của đồng bào xin cho biết thêm chi tiết và cách thức đóng góp về vụ việc này. Chúng tôi xin được bổ túc thêm những chi tiết sau:

1.         Một cá nhân trong cộng đồng đã đệ đơn kiện ông Nguyễn Thế Phong, Cựu chủ tịch CÐNVTD-VIC ( nhiệm kỳ 2007-2009) tại tòa Trung Thẩm Victoria (County Court) với lời cáo buộc rằng ông Chủ tịch CÐNVTD-VIC đã tuyên bố cá nhân này là cộng sản và đánh phá cộng đồng. Phiên tòa sẽ được xử vào tháng 3 năm 2010, thể theo luật sư cho biết phí tổn của tòa án có thể lên đến $6,600 một ngày và có thể kéo dài đến 7 hoặc 10 ngày.

2.         Một số cá nhân trong cộng đồng cũng đồng thời đệ đơn tại tòa Sơ Thẩm Victoria ( Magistrate Court ) với những cáo buộc rằng Ban Chấp Hành CÐNVTD-VIC do ông Nguyễn Thế Phong làm chủ tịch đã tham lũng công quỹ của cộng đồng. Nội vụ đang được phân xử tại tòa Sơ Thẩm với một phiên tòa vào trung tuần tháng 2 năm 2010.

Ðứng trước sự việc nêu trên, Cộng Ðồng chúng ta buộc phải hầu tòa và chống lại những cáo buộc mà nguyên đơn đã đưa ra. Ban Chấp Hành chúng tôi và Ủy Ban Pháp Lý vì thế thiết tha kêu gọi sự đóng góp và hỗ trợ của đồng bào hầu trang trải cho những án phí to lớn này.

Chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng: Ông Nguyễn Thế Phong và Ban Chấp Hành do ông lãnh đạo đã hành xử đúng với những gì Nội Quy CÐNVTD-VIC đòi hỏi và cho phép trong cương vị Chủ tịch của mình.

Các hội đoàn đoàn thể và đồng hương tại Victoria muốn đóng góp vào Quỹ “$1 Cho Công Lý” này của CÐVTD-VIC có thể đóng góp qua văn phòng cộng đồng tại  214 Nicholson St, Footscray 3011 hoặc gởi trực tiếp vào trương mục của Quỹ Pháp Lý Cộng Ðồng với chi tiết như sau:

Ngân hàng:  Commonwealth Bank of Australia  
Tên trương mục:  VCA-VIC Uy Ban Phap Ly
Số trương mục:   (063020 BSB) 10395572

Trân trọng thông báo.

TM. BCH-CÐNVTD-VIC

Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch.
25 – 01- 2010.

---------oo0oo----------

hbt
Người dân Việt kiêu hùng đã bao phen giáng những đòn chí tử vào đầu những tên giặc Tàu, bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu.

lacomau

----------------------------------


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Georgia