tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

ucchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------


Thông Báo của CĐNVTD-ÚC về việc Ra mắt của Hội Doanh Nhân Việt Kiều Úc Châu

CDUcChauCộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 2115 Footscray VIC 3011
Tel: 0411 756 552 Email: sicmaa.nguyen@gmail.com

THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU

V/V: VIỆC HÌNH THÀNH VÀ RA MẮT CỦA HỘI DOANH NHÂN VIỆT KIỀU ÚC CHÂU TẠI MELBOURNE NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 2010.

Kính thưa:
• Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
• Quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể và tổ chức
• Quý vị đại diện giới truyền thông và báo chí
• Cùng toàn thể quý vị đồng hương,

Vào ngày 3 tháng 7 vừa qua, một tổ chức với danh xưng là: Hội Doanh Nhân Việt Kiều Úc Châu do Trần Bá Phúc làm chủ tịch, Phan Văn Danh -Phó Chủ Tịch và Tony Huy Lê -Tổng Thư Ký đã làm lễ ra mắt với sự tham dự và chứng kiến của đại sứ, cán bộ toà đại sứ, cơ quan thương vụ, quân vụ, đại diện VN Airlines và các thông tấn xã của CSVN tại khách sạn Mariot thành phố Melbourne.

Thể theo danh sách của Mặt Trận Tổ Quốc của đảng CSVN thì Trần Bá Phúc chủ tịch của Hội Doanh Nhân Việt Kiều Úc Châu hiện đang là thành viên chính thức của mặt trận này. Đứng trước sự ra đời và hoạt động của một tổ chức chính thức trực tiếp làm việc, hợp tác và giao tiếp với bạo quyền CSVN này, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu:

1. Bác bỏ và tuyệt đối không công nhận tư cách đại diện của Hội này trên các doanh nhân và thương vụ của người Việt tỵ nạn tại Úc châu.
2. Lên án hành vi phản bội chánh nghĩa quốc gia và tư cách tỵ nạn CS của Trần Bá Phúc và những thành viên tham gia tổ chức này.
3. Kêu gọi các thương vụ và doanh nhân của người Việt tỵ nạn tại Úc Châu tẩy chay, không hợp tác hay gia nhập một tổ chức cộng tác và làm lợi cho bạo quyền CSVN như hội doanh nhân này.

Úc châu, ngày 19 tháng 7 năm 2010

Ô. Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch CÐNVTD-UC
Ô. Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch CÐNVTD-NSW
Ô. Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch CÐNVTD-VIC
Bs. Bùi Trọng Cường, Chủ tịch CÐNVTD-QLD
Ô. Ðoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ tịch CÐNVTD-SA
LS. Petter Lê, QuyềnChủ tịch CÐNVTD-WA
Ô. Lê Công, Chủ tịch CÐNVTD-ACT
Ô. Lê Tấn Thiện, Chủ tịch CÐNVTD- NT
Bà Nguyễn Kim Dung, Chủ tịch CÐNVTD- Wollongong

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?ption=com_content&view= article&id=2790:2790&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom