Home Page Vietlist.us
cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

---------oo0oo----------

Hãy Cùng Nhau Đóng Góp Để Bảo Vệ Cho Chính Nghĩa Của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria

Thông-báo 04 (Thay Thư Mời )
của Ủy-ban Pháp-lý Cộng Đồng Người Việt Tự Do –Victoria

Kính Gửi Qúy Hội Đoàn Đoàn Thể Qúy Báo Chí Truyền Thông Việt Ngữ Cùng Toàn Thể Đồng Bào

Hãy Cùng Nhau Đóng Góp Để Bảo Vệ Cho Chính Nghĩa
Của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria

Buổi Cơm Gây Qũy
Ngày 19/03/2010 (Friday 7pm)
Vé $40 Gồm có 6 Món Ăn Chính 2 món phụ
Địa Điểm : Happy Reception
199-203 Union Road- Ascot Vale 3032.

CÓ ĐẤU GIÁ NHỮNG BỨC TRANH NGHỆ THUẬT

Dạ Vũ Với Ban Nhạc The Eagle Và Chương Trình Karaoke
Âm Thanh: Night Tech Tom Vũ

Chân Thành Cảm Ơn Ban Nhạc, Ca Sĩ Và Âm Thanh Tom Vũ
Trình Diễn Miễn Phí !!

Mọi Chi Tiết Xin Liên Lạc
Thanh Trúc 0402 540 837—0432 898 898

Trân Trọng Kính Mời

Thay mặt Ủy-ban Pháp-lý CĐNVTD/VIC

Nguyễn Lê Thanh Trúc
Trưởng Ban
Mob: 0432 898 898

---------oo0oo----------

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=
2238:2238&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

Thông-báo của Ủy-ban Pháp-lý về kết quả của việc gây quỹ
"góp 1 đồng bảo-vệ công-lý" 5.03.2010

Thông-báo 03
của Ủy-ban Pháp-lý
Cộng Đồng Người Việt Tự Do -Victoria

Kính Thưa Toàn Thể Qúy Đồng Bào ,
Chúng tôi xin cập nhật chi tiết và thông tin tiếp theo về số tiền hiện có của Ủy Ban Pháp Lý- Victoria:

Danh Sách Đóng Góp Tiền của Đồng bào tính từ 24/02/2010:


1.    Trần Văn Năm $5
2.    Bùi Xuân Lâm $ 20
3.    Dương Đình Mẫn $50
4.    Hội Cao Niên Miền Đông Melbourne $ 500
5.    Hồ Hiếu & Hoàng Phương $100
6.    Lệ Hoa $5
7.    Chị Hai Châm $5
8.    Vũ Quang Dũng $10
9.    Vũ Thị Hướng $10
10.    Lê Tín Hữu $20
11.    Quỳnh Dao $100
12.    Lê Tuấn Book Shop $20

Tiền Gửi  vềTừ Adelaide:
1.    Ô.B. Đỗ Tấn Hoa $100
2.    Nguyễn Minh Hoàng $22
3.    Trần Văn Hai $20
4.    Lý Lợi $20
5.    Tạ Thanh Giang $20
6.    Nam Đông $100
7.    Lê Văn Bạc $50
8.    Ô. B. Vũ Khắc Tinh $50
9.    Ô.B. Nguyễn Nhi  $300 (quyên tại hội chợ tết Nông Gia)
10.    Ô. Trần $223
11.     Adelaide Tuần Báo $100
12.     Ô.B. Bs. Ngô Anh Tuấn $100
13.    Cụ Bà T. Nguyễn $ 5
14.    Ô Cường Nguyễn $100
15.     B. Hà Phan $10


Tổng Cộng Số Tiền Hiện Có Tính đến ngày 05/03/2010


Còn Một Số Qúy Vị Đã Hứa Cho Thêm Nhưng Chúng Tôi Chưa Nhận Được sẽ Xin Cập Nhật trong thông báo Sau !!

Ủy-ban Pháp-lý chúng tôi xin trân-trọng gửi đến quý vị lời cám ơn về sự đóng góp này.

Trân Trọng Kính báo

Thay mặt Ủy-ban Pháp-lý CĐNVTD/VIC


Nguyễn Lê Thanh Trúc
Trưởng Ban

Mob: 0432 898 898
====

Thông-báo của Ủy-ban Pháp-lý về kết quả của việc gây quỹ "góp 1 đồng bảo-vệ công-lý" Đồng Bào đã cho vào hai ngày Hội Chợ Tết Xuân Canh-Dần
13/02/2010 và 14/02/ 2010Chiếu theo biên-bản kiểm tiền ghi nhận lúc 11 giờ 30 đêm 14-02-2010 với sự thi-hành và giám-sát của :

•    Cô Nguyễn Lê Thanh-Trúc (Trưỏng-ban Ủy-ban Pháp-lý)           
•    Ông Lê Thành Nhân (Phó Trưởng-ban Ủy-ban Pháp-lý)   
•    Ông Nguyễn Văn Bon (Chủ-tịch Cộng-đồng NVTD/VIC)   
•    Cô Trịnh Mai-Lan (Thư-ký Ban-chấp-hành Cộng-đồng)
•    Bà Nguyễn Thị Phúc (Thành-viên HĐTV&GS)               
•    Bà Nam Dao (Đại-diện các thiện-nguyện viên)
•    Bà Phạm Minh-Tâm (Thủ Qũy-Ủy-ban Pháp-lý)

chỉ riêng trong hai ngày Hội Chợ là Năm ngàn không trăm bảy mươi mốt đồng bảy mươi năm xu ($5,071.75) Úc-kim.Trong số tiền được để vào lon chỉ có một số vị ghi lại tên trong danh sách sau đây :

1 Ông Nguyễn Quốc Thịnh $100.00
2 Ông Nguyễn Văn Hùng $50.00
3 Bà Phạm Thị Tuyết $30.00
4 Anh Phúc $100.00
5 Bà Thuý Phan $100.00
6 Van Nguyen $10.00
7 Ngô Xuân Tự $20.00
8 Nguyen Hoi $5.00
9 Duong Nguyen $10.00
10 Trần Kim Hương $20.00
11 Phạm Thuý Vi $10.00
12 Luong Dinh $10.00
13 Quy Tran $10.00
14 Quoc Hung Do $10.00
15 Đinh Thị Cần $5.00
16 Huỳnh Văn Đếm $8.00
17 N. Nguyen $50.00
18 Bang $20.00
19 Dao Tran $10.00
20 Bà Tessy $1,000.00
21 Nguyễn Khương Ninh $50.00
22 Gia-đình Ngô $100.00

Đóng Góp Trước Ngày Tết : 

1 Bà Nam Dao $500.00
2 Ông Nguyễn Bá Chính $100.00
3 Số Tiền trực tiếp Deposit thẳng vào Trương Mục không để lại Tên $340.00


Tổng Cộng Cho đến Ngày Hôm nay 16/02/2010
Tổng Kết số Tiền có trong Account của ủy Ban Pháp Lý là : $6011.75 Úc Kim

Ủy-ban Pháp-lý chúng tôi xin trân-trọng gửi đến quý vị lời cám ơn về sự đóng góp này.

Trân Trọng Kính báo

Thay mặt Ủy-ban Pháp-lý CĐNVTD/VIC


Nguyễn Lê Thanh Trúc
Trưởng Ban

Mob: 0402 540 837

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=

2160:2160&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

---------oo0oo----------

hbt
Người dân Việt kiêu hùng đã bao phen giáng những đòn chí tử vào đầu những tên giặc Tàu, bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu.

hoangsa

---------oo0oo----------


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Georgia