paper

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Hình Ảnh Lễ Thượng Kỳ MỸ-VNCH Trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway - Nam California.

Ảnh: Hải Trần - source: http://picasaweb.google.com/Hai.Tran18/Midway#

Trân trọng cám ơn anh Hải Trần đã cố công ghi lại cho Cộng Đồng người Việt Tị nạn Cộng sản những tấm hình lịch sử Trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway. Nhìn lá cờ vàng ngạo nghể tung bay mà thấy xấu hổ cho lá cờ máu của bọn Cộng sản bán nước. Trong khi lá cờ vàng tượng trưng cho khát vọng tự do, nhân quyền và được vinh danh khắp thế giới thì lá cờ máu chỉ còn tượng trưng cho một đảng độc tài, bán nước một cách hèn hạ.

Lễ Thượng Kỳ VNCH trên USS Midway April 30, 2010 -
San Diego, California - Dzung101

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

midway

 

------------oo0oo----------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


paper