paper

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-969-0815.

--------------oo0oo----------------


TÂM SỰ CÙNG ĐỒNG HƯƠNG TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI CALIFORNIA.

--------oo0oo---------

pmman

Nam Cali tinh thần sắt thép,
Không thể dung kẻ dẹp Cờ Vàng,
Dẫu là giáo phẩm cao sang,
Thì ta cũng quyết chặn đàng tới lui.

Ta trụ vững, không lùi một bước,
Dù phe kia lắm chước, nhiều trò,
Nói rằng việc Chuá phải lo,
Thì ta vẫn quyết đánh cho tới cùng.

Hồng y này đã từng mở miệng,
Gọi Cờ Vàng những tiếng không hay…
Căn Cước Tỵ Nạn quý thay,
Lại luôn xúi dục: Chữ này quên đi!

Tim chai đá thương gì dân nước,
Kià lao nô lê bước khổ đau,
Nô lệ tình dục, “cô dâu”,
Hồng y bận rộn thấy đâu “việc ngoài”

Lòng Thương Xót Chuá “này” rất lạ
Chỉ đem ra giải vạ phần hồn,
Cho “đời sau” khỏi trầm luân,
Đời này ai khổ ngàn muôn, bất cần!

Hồng y này lòng nhân chẳng có,
Trò tay sai đã rõ lắm rồi.
Ta, người tỵ nạn mọi nơi,
Cùng nhau góp tiếng, một lời thét vang:
“Không dung kẻ dẹp Cờ Vàng!”

Boston, ngày 5 tháng 4 năm 2010
Bác sĩ Vũ Linh Huy
Carney Hospital
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.

 

--------------oo0oo----------------

HSTS

---------------oo0oo-----------------

Hình Ảnh Đẹp Của Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaliforniaVinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us


paper