tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Kính Chuyển:

baophuoc

CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐẠI TƯỜNG
ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG THÍCH HUYỀN QUANG

Tại chùa Bảo Phước, 270 Senter Rd, San Jose, CA. 95111 (Map)
- Tel: (408)365-1228 - Email: chuabaophuoc@yahoo.com

=============================================

Thứ Bảy, Ngày 17-07-2010

Chủ Nhật, ngày 18-07-2010

---------oo000---------

baophuoc

baophuoc

bp

---------oo000---------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom