tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------


http://cid-0865ede273ab07db.photos.live.com/browse.aspx/ Manifestation%20Hu%20Jintao%20-%2004%20novembre%202010

Biểu tình chống Trung cộng Hồ Cẩm Đào đến Paris 4 -11-2010


Trung Cộng hãy chấm dứt xâm lăng Việt Nam.
Đả đảo Việt Cộng bán nước cho Trung Cộng !Trung Cộng ngừng khai thác bauxite tại VN!
Việt Cộng hãy ngưng việc để cho Trung Cộng khai thác Bauxite tại Việt Nam.

http://public.blu.livefilestore.com/y1p9LKuQ0RYVIWK8K49yI3a13tFzUzYBJ-6HvC7WurGeunLnVieKOOXPTM9ggDUMJjWfAMkLF0kOkRBaTWUKokFFA/011_Eric-Tibet-20101104_DSC_1280.jpg?psid=1
Đồ tể Hồ Cẩm Đào


Bành trướng Trung Cộng hãy ngưng xâm thực VN!
Việt Cộng hãy ngưng bán nước VN cho Tàu Cộng !Tibet tự do - Hoàng Sa - Trường Sa Là Cuả Việt Nam

Free Tibet !

Paracel and Spratly Islands belong to Viet Nam !


http://public.blu.livefilestore.com/y1p4XdQZO4CYmYBQ5pb08qX0V5m3oDtHR4ajwvkRr18Bo9LV4h5-5eKCDa982nlPsNnN3YlnxsVs8_wf5eKoJCe2w/099_Eric-Tibet-20101104_DSC_1719.jpg?psid=1

Tây Tạng Tự Do Dân Chủ - Việt Nam Tự Do Dân Chủ!

http://public.blu.livefilestore.com/y1pU5NEgINu_RE9iMw_0Vh3L474RF3llThSdQ2peA_jrRXLumrH9Pg2kt8qasPbqVzxDlYkWsImbhlb40L29rQbdA/122_Eric-Tibet-20101104_DSC_1794.jpg?psid=1

Trung Cộng hãy ngưng xâm lăng lãnh thổ, lãnh hải và tài nguyên 
cuả Việt Nam.
Việt Cộng hãy ngưng bán nước VN cho Trung Cộng !

Vietnamese Communists: Stop selling Viet Nam to Chinese Communists.
Red China: Stop the invasion of Viet Nam !


http://public.blu.livefilestore.com/y1pKGJ-tDO8zWyGnlkESEFQaBbnGNuPJ4tdu2Mnq4Uc5iH7CH7c6y6w3i3quW9_2_aSkjYQLDfjaLfyBV-fpHAs0Q/119_Eric-Tibet-20101104_DSC_1806.jpg?psid=1
Lời nguyện cầu quốc thái dân an trong sự tự chủ.


-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom