tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------


LỊCH TRÌNH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

09.10.2010 - Hội Người Việt TNcs tại Hamburg
Hội NVTNcs-Hamburg trân trọng thông báo những sinh hoạt trong tương lai của cộng đồng từ
tháng 11.2010 đến tháng 05.2011...

 

HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN cs TẠI HAMBURG

*****

Lịch trình sinh hoạt cộng đồng

Thứ bảy 06.11.2010

Thứ sáu 10.12.2010

Thứ bảy 11.12.2010

Thứ sáu 31.12.2010

Thứ bảy 05.02.2011

Thứ bảy 05.03.2011

Thứ bảy 02.04.2011

Thứ bảy 07.05.2011

http://www.danviet.de/bai2-v02.php?bai=2164


-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom