tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------


covang

Thư mời họp Khoáng Đại Bất Thường

Tháng Tám 22, 2010 — congdonghoalan

Hoà Lan ngày 21 tháng 8 năm 2010

Kính gởi:

Thưa quý vị,

BTV/CĐ kính mời quý vị vui lòng bỏ chút thì giờ đến dự phiên họp Khoáng Đại được tổ chức

- Chủ Nhật 19-9-2010 từ 14.30 đến 18.00 giờ
– tại Hội trường ‘t veerhuis Nijenmonde 4, 3434 AZ Nieuwegein Zuid

Nội dung phiên họp:

1- Tường trình những công tác đã qua.

2- Phát hoạ những công tác sắp đến:

– Ngày Nhân quyền
– Tổ chức Tết Nguyên đán
– Vai trò Thủ quỷ
– Thành lập Ủy Ban Bầu Cử

3- NTD đến HL

Vì tầm quan trọng đặc biệt của phiên họp có nhiều vấn đề cần thảo luận và thời gian mướn phòng có giới hạn, BTV tha thiết kêu gọi quý vị và quý đồng hương đến thật đông đủ và đúng giờ.

Sự hiện diện và ý kiến của quý vị là đóng góp thiết thực cho việc xây dựng CĐ chung.

Trân trọng,

T/m BTV/CĐVNTNCS/HL
C/tịch Nguyễn Liên Hiệp

http://www.congdonghoalan.com/

 

hoangsa

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom