tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

ucchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Tuesday, August 16, 2011

Vài hình ảnh cuộc hành trình của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Đức đến Madrid tham dự World Youth Day 2011 (Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới)

Vài hình ảnh cuộc hành trình của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Đức đến Madrid tham dự World Youth Day 2011 (Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, từ ngày 16 đến ngày 21 Tháng Tám 2011), xuyên qua Lộ Đức, Layola, Santiago và Fatima.

Photo courtesy:

http://vietcatholic.net/VietCatholicPhoto/default.aspx?f=15082011211231.zip

 

TranBachDang

-------oo0oo-------

 

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

canada

Dallas

aovang

vanhoaDuc

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 bottom