tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

ucchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

THÔNG BÁO

v/v Tham Dự “Cuộc Đi Bộ Cho Tây Tạng”

Nhóm Thân Hữu Brisbane kính mời quý đồng hương cùng chúng tôi tham dự cuộc tuần hành “ĐI BỘ CHO TÂY TẠNG” (Walk for Tibet) do cộng đồng người Tây Tạng tại Brisbane tổ chức

Mục đích của cuộc “ĐI BỘ CHO TÂY TẠNG” là để nói lên nguyện vọng tự trị của người Tây Tạng khỏi ách thống trị của Cộng sảng Trung Quốc. Tuy nhiên, Ban Tổ chức đã đồng ý mời người Việt tỵ nạn cùng tham dự và phản đối những hành vi xâm lược, chiếm đất chiếm biển của Trung Cộng đối với lãnh thổ quê hương chúng ta.

Chúng ta có thể mang Cờ Vàng VNCH và các biểu ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Muốn biết thêm chi tiết, xin quý đồng hương liên lạc với Lê minh Tuấn (0433-297-051) hay Trần hưng Việt (0414-279-300).

Trân trọng

Brisbane, ngày 17/7/2011,

TM Nhóm Thân hữu Brisbane,
Lê minh Tuấn & Trần hưng Việt---------------

TranBachDang

-------oo0oo-------

 

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

canada

Dallas

aovang

vanhoaDuc

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 bottom