tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

 

Hoà Lan: Hình Ảnh Biểu Tình Quốc Hận 30/4/2011

Hình ảnh biểu tình trước toà đại sứ VC tại Den-Haag ngày 29/4/2011

-  Nhằm tưởng niệm 36 năm ngày Quốc Hận

-  Nhân cách mạng Hoa Lài, biểu dương khí thế yễm trợ công cuộc đấu tranh Quốc nội


Tham dự biểu tình, ngoài đa số thân hào nhân sĩ, đồng hương, còn có sự hiện diện của các tổ chức đoàn thể:

- Cộng Đồng VNTNCS/HL

- Phái đoàn Hội Cưụ Quân Nhân QLVNCH Vương Quốc Bỉ

- Đại diện Công giáo, Linh mục Nguyễn Đức Minh

- Hội Quân Cán Chính VNCH/HL

- Cơ sở Việt Tân/ HL

- Ủy Ban Hổ Trợ Dấu Tranh cho Dân Chủ Tự Do VN/HL

- Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng/HL

 
http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/854-854-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

canada

Dallas

aovang

vanhoaDuc

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom