tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

ucchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Monday, June 18, 2012

Chương Trình Cứu Người Thương Binh QLVNCH Mùa Hè Đỏ Lửa

 

Quà Xuân Đầu Năm Đơn vị Cứu Người TB tại Nauy trong đầu xuân Nhâm Thìn 2012. Cũng nhờ các anh chị em đồng hương tại Canada, tiếp ứng Tình Thương anh em TPBVNCH, đã vận động Hội Thiện Nguyện Canada.Canadian Friends Of Viet Nam.Qua trang nhà TPB tại Nauy với tình nhân đạo Hôị Thiện Nguyện Canada liên lạc đơn vị chúng tôi giúp 9 hồ sơ TB thương tật nặng .

Hội Thiện Nguyện đã về Việt Nam tìm gặp 9 anh em TB trao tận tay 9 xe lăng tay và lắt tay.

 Danh sách 9 TB đã nhận quà Xuân xe lăng tay và lắt tay từ lòng Thiện Tâm Hội Thiện Nguyện Canada.

 

1. TB : Châu Kim Hàng / Sư Đoàn Nhảy Dù ( cụt 2 chân sát hán ).

2. TB: Nguyễn Văn Bé / Liên Đoàn 4 Biệt Động Quân ( cụt 2 chân sát hán ).

3. TB : Lê Văn Tài / Tiểu Khu ( cụt 2 chân sát hán ).

4. TB : Lê Kim Hiếu / Nghĩa Quân ( cụt 2 chân sát hán và mù 1 mắt ).

5. TB : Đoàn Đinh Hồng / Sư Đoàn 2 Bộ Binh.( cụt 2 chân )

6. TB : Vũ Qúi Phi Sư Đoàn 21 Bộ Binh ( cụt 2 chân )

7. TB : Trịnh Văn Thanh. Sư Đoàn 5 Bộ Binh ( Cụt 2 chân sát hán ).

8. Vợ của Lính : Nguyển Trần Kim Khanh ( Cụt 2 chân )

9. TB: Lê văn Hiền. Sư Đoàn 7 Bộ Binh ( cụt 1 chân liệt 1 chân )

 

Kính gởi ông Ric Troyer cùng anh chị em Hội Thiện Nguyện Canada. (Canadian Friends Of Viet Nam )

Đơn vị Cứu Người Thương Binh tại Nauy chúng tôi rất cảm động và vui mừng với lòng Từ Thiện của Hội Thiện Nguyện Canada giúp đở những đồng đội của chúng tôi. Những người đáng thương yêu cuả Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hoà , vì họ là những người chiến đấu có chính nghĩa cho Tự Do và Dân Chủ Nhân Quyền trong cuộc chiến vừa qua.

 

Thay mặt 9 anh chị em TPBVNCH một lần nữa cám ơn ông cùng anh chị em Hội Thiện Nguyện Canada. Kính chúc toàn vẹn Bình An.

 

Dear Mr Ric Troyer and Canadian Friends of Viet Nam,

 

The Norwegian Unit for Rescue of Disabled Veterans is very touched and pleased with the kindness of the Canadian Friends of Viet Nam to help our fellow soldiers. These persons deserve love of our fatherland the Republic of Vietnam, because they fought for a just cause, for Freedom, Democracy and Human Rights in the war. On behalf of our nine disabled veteran brothers and sister we would like to thank you and Canadian Friends of Viet Nam. With best wishes.

 

 

Sincerely yours,

The Norwegian Unit for Rescue of Disabled Veterans Đơn vị Cứu Người TB / Bergen . Bắc Âu / Nauy. Trần Văn Dũng Posted by Nha Ky Thuat at 2:25 PM

--------------oo0oo----------------

TranBachDang

-------oo0oo-------

 

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

canada

Dallas

aovang

vanhoaDuc

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 bottom