tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------


Đức quốc, tháng tư 2010

Thư ngỏ

Kêu gọi hiến tủy cứu mạng

Kính gởi: Quý đồng hương Việt Nam - Quý vị gốc người Á Châu

Thưa Quý Vị,

Gia đình chúng tôi có cô con gái tuổi 32, chẵng may vướng bịnh Ung Thư Tủy Xương (Aplastische Anämie/AA) – thường gọi là bịnh Hoại Huyết (Blutarmut).

Cháu được điều trị và thử nghiệm bịnh tình kéo dài hơn hai tháng – sau cùng với giám định là Tủy xương của cả ba đứa em trai cũng không hợp với Tủy xương của cháu nữa! Theo lời Bác sĩ, cháu cần Tủy xương (ngoài họ hàng) gốc người Á Châu.

Do đó, chúng tôi tha thiết yêu cầu Quý Đồng Hương và Quý Vị gốc Á Châu có lòng hảo tâm hiến tặng Tủy xương để cứu mạng sống cho cháu.

Chân thành cám ơn Quý Vị với lòng ghi ơn sâu xa của chúng tôi.

Kính Thư,

Vũ Nguyên

vsau.nguyen@googlemail.com

*Mọi chi tiết và điều lệ việc hiến tặng Tủy Xương – Quý Vị liên lạc qua Hội:

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige Gesellschaft mbH - Kressbach 1
72072 Tübingen
Tel: 07071 - 9430 Fax: 07071 - 943117
E-Mail: post@dkms.de hoặc qua mạng: WWW.DKMS.DE

--------

Deutschland, April 2010

Spendenaufruf

An: Alle Vietnamesen - Menschen asiatischer Herkunft

und sonstige Interessierte

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere 32-jährige Tochter ist zu unser aller Bedauern an aplastischer Anämie (AA), einer schweren und seltenen Form der Blutarmut, erkrankt.

Nach einem über 2 Monate andauernden – aber erfolglosen –

Behandlungsversuch kommt nur noch eine Knochenmarkspende in Frage. Jedoch passen als Spender selbst ihre 3 jüngeren Geschwister nicht! Nun benötigt sie einen außerfamiliären und asiatischen Spender. Folglich ersuchen wir Ihre Gutherzigkeit und bitten Sie um eine Knochenmarkspende.

Wir bedanken uns zutiefst für Ihre Anteilnahme und Spende.

Mit freundlichen Grüßen

Vũ Nguyên

vsau.nguyen@googlemail.com

*Weitere Details zum Spenden:

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige Gesellschaft mbH

Kressbach 1
72072 Tübingen
Tel: 07071 - 9430 Fax: 07071 - 943117
E-Mail: post@dkms.de - Website: WWW.DKMS.DE

 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom