paper

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

covang

covang

Thư Kêu Gọi

Cầu nguyện cho những nạn nhân động đất tại Tây Tạng, vào Chủ Nhật, 18 tháng Tư năm 2010, tại Frankfurt am Main, Tây Đức.

Vào ngày 14 tháng Tư năm 2010 đã xảy ra 1 trận động đất tại Tây Tạng, tính cho đến nay đã có hơn 1140 người chết, hơn 400 người còn mất tích, hơn 100000 người trở thành vô gia cư .

Cộng Đồng Tây Tạng tổ chức 1 buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân, tại Tibet House, địa chỉ :

Kaufunger Str. 4 , 60486 Frankfurt am Main, West Germany.
Chủ Nhật, 18 tháng Tư năm 2010,
lúc 14 giờ trưa .

Kính mời Quý Vị nhín chút thời gian quý báu đến tham dự để cùng chia sẻ và cầu nguyện chung .

Tashi Delek.

FYI:

Tibethaus Deutschland e. V.
Kaufunger Str. 4
60486 Frankfurt
Tel. 069.7191-3595
Geöffnet: Mittwoch bis Freitag ab 11 Uhr
Telefonzeiten: Dienstag bis Freitag
17.00 bis 19.00 Uhrhoangsa

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris

Về đầu trang

paper