paper

Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Thông Báo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
VĂN PHÒNG 2 VIỆN HOÁ ĐẠO tại Hoa Kỳ

Phật lịch 2554

Frankfurt, ngày 27-3-2010

THÔNG BÁO

Kính gởi: Quý Đảng Phái, Tổ Chức Tôn Giáo, Đoàn Thể và Đồng Bào Phật Tử

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Do lời yêu cầu cuả đa số thành viên trong Ban Tổ Chức hai ngày ra mắt tập Thơ "Tù" cuả Đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ và Giảng Pháp (7 và 8/11/2009) và nhất là sự tham dự không được đông đảo cuả bà con Phật Tử trong vùng vì bận tham dự Lễ Hội 35 Năm tại Hannover, chúng tôi quyết định dời ngày họp bầu Ban Chấp Hành Khuôn Hội Huyền Quang Frankfurt vào một thời điểm thuận lợi hơn.

Trong "Nghị Quyết 36" cuả Việt gian Cộng sản có vấn đề Tôn Giáo Vận. Được sự tiếp tay cuả nhóm "Về Nguồn", một số Công An Việt Cộng đầu trọc đội lốt Tăng Ni từ Việt Nam qua đã xâm nhập một số chuà ở Đức và bà con vô tình đã nuôi dưỡng bọn chúng, cúng dường để bọn chúng có tiền đi du lịch khắp nơi còn mang tiền về Việt Nam.

Cứu nước là luật tối thượng. Nước mất thì đạo cũng không còn. Trong điều kiện có thể làm ngay, là chúng ta lo cứu Giáo Hội. Quý Vị đều biết, "Thân Hữu Già Lam", "Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại", "Về Nguồn" là ai rồi. Do đó chúng tôi mời gọi Quý bà con Phật Tử nào còn có lòng với Đạo Pháp hãy mạnh dạn đứng lên thành lập các Khuôn Hội trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Sau ngày 8-11-2009 Văn Phòng 2 Viện Hoá Đạo đã ban cho Đức Quốc danh hiệu Khuôn Hội Huyền Quang. Chúng ta sẽ hoạt động đúng theo Tôn Chỉ, Mục Đích cuả Giáo Hội và độc lập. Không Khuôn Hội nào phải trực thuộc với ai và dưới bất cứ danh xưng gì. Khi nào có đủ 7 Khuôn Hội theo luật định chúng ta hợp lại bầu ra Ban Điều Hợp và soạn ra Bản Nội Quy. Đến lúc đó Ban Điều Hợp mới có đủ tư cách pháp lý và uy tín để điều hành các Khuôn Hội. Ban Điều Hợp sẽ nhận Chỉ Thị thẳng từ Văn Phòng 2 Viện Hoá Đạo.

Thời gian không chờ đợi ai. Đại Hội "Về Nguồn" kỳ 4 cuả "Về Nguồn" cũng sắp khai diễn ở Hannover. Muôn ngàn khó khăn đang chờ đợi chúng ta và chúng ta sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian sắp tới.

Trân trọng kính chào đoàn kết.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

Người vận động

Thiện Cao Huỳnh các Đằng
nghia2008@freenet.de
Bruchköbeler Landstr.120
63452 Hanau


------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris

paper