Home Page Vietlist.us 

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Thư kêu gọi biểu tình Quốc Hận

Kính thưa đồng bào,

Một lần nữa 30 tháng tư lại đến với chúng ta.

Đây là biến cố trọng đại khởi đầu cho một tang thương dân tộc suốt 35 năm qua.

Từ khi thống trị miền Nam, người CS đã làm được gì cho đất nước ?

Hiện nay ta thấy: Nông dân mất đất, ngư dân mất biển, tiều phu và người Thượng mất rừng, đạo đức xã hội băng hoại, an ninh quốc phòng bệ rạc, môi trường sống ô nhiễm trầm trọng.

Đổi lại là một chính sách kinh tế rừng rú man dại có tính cách khoa trương mà hậu quả là giai cấp thống trị an tọa thụ hưởng trên đa số nghèo hèn. Nếu ai lên tiếng, sẽ bị áp bức tù đày.

Đó là chưa kể đối với dân trong nước thì tàn ác; nhưng đối với giặc ngoài thì bạc nhược.

Để tưởng niệm 35 năm ngày Quốc Hận, CDVNTNCS/HL và một số tổ chức, đoàn thể sẽ tổ chức cuộc biểu tình

Vào ngày 29-4-2010 từ lúc 13.30 -- 15.30 giờ
Trước toà Đại Sứ VC, Nassauplein 12, 2585 EB Den Haag.


Chúng tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và đồng hương bỏ chút ít thì giờ cùng đến tham dự cuộc biểu tình.

Sự hưởng ứng của quý vị là một đóng góp tích cực cho công cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN.

Hòa Lan ngày 20/3/2010

T/m BTV/CDVNTNCS/HL
Chủ tịch,
Nguyễn Liên Hiệp

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris