Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc Paris

auchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

VN

Frankfurt: MỪNG XUÂN CANH DẦN 2010

Frankfurt am Main, West Germany: Đêm Văn Nghệ TẾT Canh Dần vào ngày Thứ Bảy 20-2-2010 :


Thời gian: Từ 4 giờ đến 12 giờ đêm tại Frankfurt ( vào cửa tự do )
Địa điểm: Saalbau Nidda, Harheimer Weg 18-22, 60437 Frankfurt am Main, Germany.


hsparis


Bản đồ hướng dẫn đường đi .

Google Map

hsparis

Nguồn: Email từ bạn đọc - HL post.

------------oo0oo--------------
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Paris